PROGRAMMA CORSO SAP FI CUSTOMIZING

FI CUSTOM (8 ORE)
  • Struttura d’impresa
  • Parametrizzazione di base (i conti Co.Ge.)
  • Parametrizzazione di base (strutture di bilancio)
  • Parametrizzazione di base (varianti)
  • Parametrizzazione di base (tipi documento)
  • Codici IVA
  • Parametrizzazione di base (pagamenti)
  • Sezionale fornitori/clienti
  • Esercitazioni
  • Test di verifica